top of page
1

Verzekeringstaxaties

Het is van groot belang dat u uw eigendommen nauwkeurig laat taxeren op het moment dat u een verzekering afsluit. Alleen een verzekeringspolis op basis van een vaste taxatie in combinatie met een deskundig opgesteld taxatierapport conform artikel 7:960 BW, verzekert u van een optimale dekking.

 

Als u de waarde van uw eigendommen niet laat vastleggen voor uw verzekering, kunt u bij schade in een moeizame discussie met uw verzekeraar belanden. Dat heeft niet alleen financiële consequenties, het stoort ook nog eens uw normale bedrijfsvoering. U kunt dit voorkomen door vooraf een taxatie te laten uitvoeren. Met een taxatierapport legt u de waarde van tevoren vast. 

SPECIALISMEN

Herbouwwaarde opstallen; gebouwen en bedrijfspanden incl. gebouwgebonden installaties

Kantoor- en bedrijfsinventaris

Machineparken

Installaties

HERTAXATIES

Een taxatierapport voor verzekeringsdoeleinden heeft polistechnisch een beperkte geldigheidsduur. Voor inventaris is dit 3 jaar en voor gebouwen 6 jaar. Daarom is het van belang dat u op periodieke basis een hertaxatie laat uitvoeren. Dat biedt u zekerheid omtrent de juiste verzekerde waarde gedurende de looptijd van uw polis.

DESKUNDIG TAXATIERAPPORT

De taxatierapporten tbv verzekeringsdoeleinden worden door de deskundige taxateurs van Van Gerven Taxaties nauwkeurig opgesteld conform artikel 7:960 BW. Een dergelijk taxatierapport wordt aangetekend in de verzekeringspolis en geeft de zekerheid van een optimale dekking. Hiermee voorkomt u bovendien een onder- of oververzekering.

 

CONCLUSIE

  • Een taxatierapport is bindend

  • U kunt altijd aantonen wat er verloren is gegaan

  • Er ontstaat geen discussie over de waarde, deze ligt vast

  • Een taxatierapport draagt bij aan een vlotte schadeafwikkeling

  • U bent nooit onder- of oververzekerd

  • Bij schade wordt het juiste bedrag uitgekeerd

ARTIKEL 7:960 BURGERLIJK WETBOEK

Het volgende staat in artikel 7:960 BW omschreven:

“De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordelige positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige"

Verzekeringstaxaties

2

Taxatie Gebouwen

HERBOUWWAARDE

Als grondslag voor het verzekeren van gebouwen geldt de herbouwwaarde. In de praktijk wordt veelal een andere waarde opgegeven; de aankoopwaarde, bouwkosten of soms zelfs de boekwaarde. Is het door u opgegeven bedrag te laag, dan bent u onderverzekerd. Het gevolg is dat u uw schade slechts gedeeltelijk gecompenseerd krijgt. Wat weer betekent dat de continuïteit van uw onderneming in gevaar kan komen. Is het door u opgegeven bedrag te hoog, dan betaalt u te veel premie.

3

Taxatie Inventaris

Als de dagwaarde van uw inventaris lager is dan 40% van de nieuwwaarde, keert de verzekering bij schade slechts de dagwaarde uit. Zelfs als u verzekerd bent voor nieuwwaarde.

 

Wist u dat dit voor het overgrote deel van uw productiemiddelen al na 3 jaar het geval is? Het verschil tussen nieuwwaarde en dagwaarde kan bij schade-uitkering het al dan niet voortbestaan van uw onderneming betekenen.

4

HERBOUWWAARDE

Het bedrag dat benodigd is voor de herbouw van het verzekerde gebouw, op dezelfde locatie en naar constructie en indeling gelijkwaardig, onmiddellijk na de gebeurtenis.

 

NIEUWWAARDE

Het bedrag, zonder korting, benodigd voor het verkrijgen en bedrijfsklaar opstellen van nieuwe zaken van gelijke kwaliteit en met dezelfde of vergelijkbare technische specificaties.

 

VERVANGINGSWAARDE

Het bedrag benodigd voor het verkrijgen van zaken met dezelfde of vergelijkbare technische specificaties inzake kwaliteit, staat en ouderdom, gelijkwaardig aan de beschadigde of verloren gegane zaken.

 

DAGWAARDE

Het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van gelijke kwaliteit en met dezelfde of vergelijkbare technische specificaties onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door gebruik of slijtage dan wel technische en/of economische veroudering.

 

FUNCTIONELE HERBOUWWAARDE

Het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeurtenis, van een gebouw op dezelfde locatie, ingericht en geconstrueerd voor de huidige bestemming.

Waarderingsbegrippen

5
bottom of page